Menu Đóng

4-gau-bong-tra-sua-size-4

Size "trà sữa" lớn nhất của shop (size 4) có chiều cao 65cm

Size “trà sữa” lớn nhất của shop (size 4) có chiều cao 65cm

Trả lời